40 jaar Haagse Beemden: de sociale ontwikkeling van onze wijk

Op onze Facebook pagina vindt u een beeldverslag van een interessante avond met Drs. Harry van Raak over ‘de sociale ontwikkeling van de Haagse Beemden’.
Harry van Raak is oud-wethouder sociale zaken van Breda(1986 – 1999).

In deze tweede bijeenkomst stond de sociale vormgeving van onze wijk centraal.
Harry van Raak vertelde over de sociale infrastructuur zoals die ontstond binnen de wijk en de gevolgen daarvan voor het woon- en leefklimaat.

Reageren is niet mogelijk