40 jaar Haagse Beemden: Hoe staan we er voor en hoe verder?

22 maart was de eerste bijeenkomst in de Lucaskerk.

Ruim 50 belangstellenden hebben van de stedenbouwkundige Prof. Dr. Frans Maas gehoord wat de visie is achter het plan van de Haagse Beemden en welke keuzes hierin zijn gemaakt. Vervolgens ontstond er een geanimeerde discussie over de sterke en zwakke punten van de wijk en wat er zou kunnen gebeuren om de sterke punten meer te benutten en de zwakke punten ongedaan te maken. In het Haagse Beemden Nieuws van 30 maart is een uitgebreider verslag van de bijeenkomst opgenomen.

Reageren is niet mogelijk