3e bijeenkomst: de toekomst van onze wijk

Hierbij nodigen we iedereen uit voor een 3e bijeenkomst gericht op de toekomst van onze wijk.
Zondag 25 juni (tijdens het wijkfestival), aanvang: 13.00 uur in de Lucaskerk. 

In maart en april spraken we met deskundigen over de ontwikkeling van onze wijk in de afgelopen 40 jaar. Stedenbouwkundige Prof. Frans Maas legde de ruimtelijke planning neer en oud-wethouder Drs. Harry van Raak de sociale ontwikkeling. Centraal stonden de thema’s verbinding in de wijk, voorzieningen, en groen/recreatie. Deze thema’s bleken veel ideeën op te roepen voor de verdere ontwikkeling van de Haagse Beemden in de komende jaren.

Met behulp van deskundige inbreng zetten we de toekomstschets stevig op de kaart. De volgende vragen kunnen hierbij aan de orde komen:
– Waar zijn ontmoetingsplekken met ondersteunende horeca kansrijk?
– Hoe zou een wandelroute door de landgoederenzone kunnen lopen?
– Aan welke soort winkels is behoefte?
– Welke ideeën zijn er voor ondersteunen van lokale bedrijvigheid?
– Hoe ziet de ideale OV verbinding er uit?
– Hoe kunnen we het fietspadennetwerk optimaal benutten?

Aanmelding is niet verplicht maar wel behulpzaam, zeker als je een eigen idee wil inbrengen.
Heb je een idee?  Lever het alvast aan via wijkfestivalhb@gmail.com

Reageren is niet mogelijk